เอกสารประเมินธุรกรรม

เพื่อความสะดวกรวดเร๋วในการประกอบธุรกรรม ท่านสามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายโฉนด หน้า-หลัง

  2. รูปถ่ายทรัพย์สินที่จะจำนอง

  3. รูปถ่ายสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะจำนอง (ถ้ามี)

  4. รูปถ่ายใบประเมินจากกรมที่ดิน (ขอได้จากกรมที่ดิน ทุกเขต)

ย้อนกลับ01.png