การเช็ครูปแบบที่ดิน

ผ่านทาง Website

การเช็ครูปแบบที่ดินสาารถทำได้ 2 ทางคือจากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน

การเช็ครูปแบบที่ดิน

ด้วย LandsMaps

สามารถดูรูปแบบที่ดินได้โดยแอพ LandsMaps โดยกรมที่ดินได้ทั้ง Android และ iOS

ย้อนกลับ01.png

Copyright (c) 2018
บริษัท ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ เอสเตท จำกัด 

49/103 หมู่ 9 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

11120
Tel 02-121- 4168   Fax 02-121-4168 

คุณวิทย์ 089-799-3369    LINE : witpong99

คุณชม 098-663-6501      LINE : kook24

คุณกิ๊ก 064-863-9563      LINE : kiklovekik095

คุณกอล์ฟ 080-286-0534  LINE : guzero.no1

www.wproperty.net