top of page

ขั้นตอนการจำนอง

A man counting money

01

ส่งเอกสาร

ประเมินหลักทรัพย์

 1. รูปถ่ายโฉนดหน้า - หลัง

2. รูปถ่ายทรัพย์สินที่จะจำนอง

3. รูปถ่ายสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่จะจำนอง

4. รูปถ่ายใบประเมินจากกรมที่ที่ดิน

A man counting money

04

ทำสัญญา

ณ สำนักงานที่ดินที่ตั้งทรัพย์ ต่อหน้าเจ้าพนักงานกรมที่ดิน เท่านั้น

A man counting money

02

แจ้งผล

การอนุมัติ

 พร้อมวงเงินและระยะเวลาผ่อน

 กรณีเอกสารครบถ้วน

แจ้งผลกลับภายใน 1 วัน  ทำการ

A man counting money

05

รับเงินสด

 ทันทีหลังทำสัญญาเรียบร้อย

                      

A man counting money

03

นัดวัน - เวลา

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

เพื่อถ่ายรูปสถาณที่จริงพร้อมเจ้าของทรัพย์

A man counting money

WP

จดจำนอง

 

ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีสัญญานอก !!

แอดไลน์ส่งเอกสาร ประเมิณฟรี !
หรือติดต่อให้เจ้าหน้าที่โทรกลับ

linewp.png
bottom of page